Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Obwieszczenie Nr 5 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 05 lipiec 2018

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 4 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 05 lipiec 2018

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 3 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 06 czerwca 2018

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 2 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 maja 2018

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 1 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 marca 2018

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu części zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz, w granicach sołectwa Ludwinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zmiany planu

Obwieszczenie Nr 9 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 grudnia 2017 znak GP.6220.2.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 8 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 01 grudnia 2017

Zbieranie statystyk

dot. decyzji środowiskowej na wniosek zarządu dróg powiatowych w Jędrzejowie

Obwieszczenie Nr 7 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 06 listopada 2017

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m. in. teren górniczy "Małogoszcz" wraz z prognozą odziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu.

Obwieszczenie Nr 6 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 07 września 2017

Zbieranie statystyk

o ponownym wyłożeniu do opublicznego wglądu Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - Zmiana Studium wraz z prognozą odziaływania na środowisko

Obwieszczenie Nr 5 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 sierpnia 2017

Zbieranie statystyk

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Kopalnia Głuchowiec)


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-26 14:43:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)