Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Lista kandydatów na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym

Ikona statystyk

Lista kandydatów na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej

Ikona statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Windykacji należności

Ikona statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Ikona statystyk

Lista kandydatów na stanowisko pracy: Księgowy w ZEAS w Malogoszczu

Ikona statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych

Ikona statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego pod nazwą "NIE dla bierności zawodowej ! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" Realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

Ikona statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami

Ikona statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Ikona statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-22 10:59:26, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)