Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 149/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Małogoszcz na 2017 rok

Uchwała Nr 115/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 114/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie prognozy finansowej na lata 2017 - 2025

Uchwała Nr 113/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości spinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały Gminy Małogoszcz na 2017 rok

Uchwała Nr 83/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Małogoszcz

Uchwała Nr 71/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr 34/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Uchwała Nr 11/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Małogoszcz na 2016 rok

Uchwała Nr 10/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty gługu Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 107/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 litopada 2015 r.

Zbieranie statystyk
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-25 08:39:19, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)