Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.3.6621.27.2017.KS.3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 Chęciny - Małogoszcz

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak: RGN.6740.1.10.2016 z dn. 22.06.2017

Zbieranie statystyk

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego - Kielce

Zbieranie statystyk

Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Małogoszcz w 2017 r. dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Małogoszcz

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.10.2017 z dn. 13.04.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.10.2017 z dn. 13.03.2017

Zbieranie statystyk

Obweszczenie - Wojewoda Śwętokrzyski zawiadamia , że od decyzji Nr 1/17 z dnia 05.01.2017r., znak: SPN.III.7820.1.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wpłynęły odwołania.

Zbieranie statystyk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na okres 2017 roku

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak:SPN.III.7821.1.5.2016 z dn. 19.01.2017

Zbieranie statystyk

dotyczy decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Jędrzejowskiego z dnia 22.11.2016r., znak: RGN.6740.1.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu” i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.8.2016, z dnia 09.01.2017r

Zbieranie statystyk

dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 wraz z przebudową innych dróg publicznych, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Chęciny oraz gminy Małogoszcz


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-17 14:34:05, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)