Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

Jan Tracz - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31.10.2017 w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Andrzej Staniek złożone na podstawie art. 24 h ust 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz 446, 1579, 1948, Dz. U z 2017 r. poz. 730, 935) w związku z przejściem na emeryturę i rozwiązaniem umowy o pracę

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2016 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Marek Paździor złożone na podstawie art 24 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz. 446, 1579) tj. w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora ZGKiM w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Andrzej Skrobot złożone na podstawie art 24 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz. 446)

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2015 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2014 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2013 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2012 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-17 14:22:52, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)