Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Olga Muszyńska złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach z dniem 1.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Ilona Słupczyńska złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kozłowie z dniem 1.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Sęk Anna złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Joanna Stańczyk złożone w związku zakończeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kozłowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Piotra Sosnowskiego złożone w związku zakończeniem pełnienia obowiązków Dyrektora SP w Kozłowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Jan Tracz złożonego w/g stanu na dzień 31.12.2018 r - Korekta oświadczenia

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Joanna Stańczyk złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kozłowie od dnia 18 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Zygmunt Pakaszewski korekta do oświadczenia majątkowego wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Sęk Anna złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach od 1.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 14:28:43, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)