Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 119/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 30 marca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.

Zarządzenie Nr 120/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 31 marca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie  wyznaczenia miejsc  przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 118/04 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 marca 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 117/04 Burmistrza Miasta Gminy w Małogoszczu z dnia 3 marca 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Zarządzenie Nr 116/04 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 lutego 2004r.

Ikona statystyk

w  sprawie  zwołania zebrań mieszkańców jednostek pomocniczych gminy  Małogoszcz.

Zarządzenie Nr 115/04 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 lutego 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz: N 42/03 z dnia 31 marca 2003r w sprawie powierzenia Pani Jolancie Musiał stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Małogoszczu, Nr 43/03 z dnia 31 marca 2003r w sprawie powierzenia Pani  Dorocie Orłowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Żarczycach Dużych , Nr 44/03 z dnia 31 marca 2003r w sprawie  powierzenia Panu Gerardowi Madej stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotnikach, oraz Nr 78/03 z dnia 9 września 2003r w sprawie powierzenia Pani Ewie Wypych stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  w Lesnicy.

Zarządzenie Nr 114/04 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 stycznia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 113/04 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 stycznia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie  wprowadzenia zmiany  w zarządzeniu Nr  89/03 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 września  2003 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania- kształcenia specjalnego w zakresie  szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 112/04 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 stycznia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę sieci magistralnej i rozbiorczej wraz z przyłączami dla wsi Złotniki oraz pompowni wodociągowej wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi i przyłączem elektrycznym w Złotnikach-Hektarach współfinansowanej z programu SAPARD oraz nadania jej regulaminu

Zarządzenie Nr 106/03 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 grudnia 2003 r.

Ikona statystyk

w sprawie przygotowania projektu budżetu gminy na rok 2004


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-20 14:41:30, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)