Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Obwieszczenie Nr 2 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 maja 2017

Zbieranie statystyk

o ponownym udziale społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji złoża "Głuchowiec"

Obwieszczenie Nr 1 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 maja 2017

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmujacego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zmiany planu

Obwieszcenie Burmistrza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 9 listopada 2016 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu GP.6220.3.2015

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 czerwca 2016 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 marca 2016 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 marca 2016 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 września 2015 r.

Zbieranie statystyk
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Małogoszcz" w dn. 16.12.2015 r do 06.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu, przy ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, pokój nr 15, w godz. od 8.00 - 14.00

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-24 15:21:42, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)