Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 220/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady

Miejskiej

Zarządzenie Nr 219/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 lipca 2005 roku

Ikona statystyk

 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 215/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lipca 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

Zarządzenie Nr 218/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 7 lipca 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz położonej w Małogoszczu przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 217/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 7 lipca 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej.

Zarządzenie Nr 216/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 7 lipca 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 214/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Zarządzenie Nr 213/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 29 czerwca 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Zarządzenie Nr 210/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18 maja 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie  zatwierdzenia  arkuszy organizacyjnych  Zespołów Szkół i Szkół  Podstawowych  na rok szkolny 2005/2006.

Zarządzenie Nr 209/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18 maja 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia  arkuszy organizacyjnych Przedszkoli Publicznych na rok szkolny 2005/2006.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-20 14:41:30, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)