Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 240/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 października 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie publicznego gimnazjum.

Zarządzenie Nr 239/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 października 2005 roku

Ikona statystyk

  w sprawie organizacji indywidualnego nauczania kształcenia specjalnego w zakresie publicznego gimnazjum.

Zarządzenie Nr 238/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 października 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w zakresie szkoły podstawowej.

Zarządzenie Nr 237/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 października 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania –kształcenia specjalnego w zakresie szkoły podstawowej.

Zarządzenie Nr 236/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 października 2005 roku.

Ikona statystyk

w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Nr 235/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 września 2005 roku.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Zarządzenie Nr 233/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 września 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz położonych w Małogoszczu przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 232/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 września 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanych.

Zarządzenie Nr 231/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 września 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m. kw.  powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i socjalnych stanowiących mienie gminy.

Zarządzenie Nr 230/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 16 września 2005 roku

Ikona statystyk

 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-20 14:41:30, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)