Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 280/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 lutego 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.

Zarządzenie Nr 279/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 16 lutego 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu.

Zarządzenie Nr 278/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 16 lutego 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Małogoszcz  położonych  w  Lasochowie przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 277/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 9 lutego 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie wypłaty członkom Ochotniczych Straży Pożarnych ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

Zarządzenie Nr 276/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 8 lutego 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 275/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 8 lutego 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006 roku.

Zarządzenie Nr 274/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31 stycznia 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 273/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18 stycznia 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie  przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Zarządzenie nr 271/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 05 styczeń 2006r.

Ikona statystyk

w sprawie przydzielenia lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu gminy w budynku po szkole podstawowej w Złotnikach

Zarządzenie nr 270/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 05 styczeń 2006r.

Ikona statystyk

w sprawie przeznaczenia pomieszczeń w budynku po szkole podstawowej w Złotnikach na lokale socjalne


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-20 14:41:30, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)