Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Lista kandydatów na stanowisko INSPEKTOR DS.KADR W SAMORZĄDOWYM CENTRUM OŚWIATY

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Windykacji należności

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko pracy: Księgowy w ZEAS w Malogoszczu

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego pod nazwą "NIE dla bierności zawodowej ! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" Realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 08:23:47, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)