Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarowania Odpadami w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach im. Bohaterów Monte Cassino

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kozłowie

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. Zamówień Publicznych w Referacie Inwestycji Projektów Strukturalnych i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko INSPEKTOR DS.KADR W SAMORZĄDOWYM CENTRUM OŚWIATY

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Starszy referent w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. Windykacji należności

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-13 15:21:00, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)