Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 340/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 października 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Młodzieżowej Grupy "Herkules" w Małogoszczu pozostałych środków trwałych

Zarządzenie Nr 339/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 października 2006 roku

Ikona statystyk

 w sprawie  przygotowania projektów uchwał Rady  Miejskiej.

Zarządzenie Nr 338/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 października 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie  zatwierdzenia  arkusza organizacyjnego Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Małogoszczu  na rok szkolny 2006/2007.

Zarządzenie Nr 337/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 października 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Zarządzenie Nr 336/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 października 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego w budynku szkoły podstawowej w Rembieszycach

Zarządzenie Nr 335/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 września 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Zarządzenie Nr 334/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 września 2006 roku

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 332/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 września 2006 roku

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 324/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31 sierpnia 2006 roku

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 321/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 sierpnia 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się o stopień nauczyciela mianowanego.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-20 14:41:30, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)