Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Informacja o zawarciu umowy na dokumentacje projektową rozbudowy i przebudowy części istniejącej budynku Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu o przychodnię dla dzieci wraz ze zmianą zadaszenia.

Ikona statystyk

Informacja o podpisaniu umowy na Remont budynku głównego miejsko - gminnego zespołu ośrodków zdrowia w Małogoszczu z dostosowaniem do wymogów Unii Europejskiej

Ikona statystyk

Informacja o podpisaniu umowy na Wykonanie dokumentacji na kompleksowe uzbrojenie terenów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego wraz z budową dróg i chodników w Małogoszczu pomiędzy ul. Konarskiego i ul. Jarków

Ikona statystyk

Informacja o podpisaniu umowy na dowóz uczniów do szkół podstawowych, publicznych gimnazjów i przedszkoli publicznych w gminie Małogoszcz

Ikona statystyk

Informacja o podpisaniu umowy na Budowę chodnika z kostki brukowej w ul. Warszawskiej w Małogoszczu o dł. 832 mb, pow. 2173 m2

Ikona statystyk

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i odbudowę dróg po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem posesji przyległych do kolektora głównego we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz

Ikona statystyk

Zawarcie umowy na wymianę stolarki okiennej na PVC w budynku szkoły podstawowej w Żarczycach Dużych (54 sztuki) wraz z robotami towarzyszącymi.

Ikona statystyk

Zawarcie umowy na wymianę parkietu ze ślepą podłogą, warstwami izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej oraz wykonanie robót malarskich w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małogoszczu

Ikona statystyk

Zawarcie umowy na remont przepustu pod drogą gminną w m. Mniszek o przekroju kwadratowym, dł. 8,0 mb

Ikona statystyk

Zawarcie umowy na wykonanie docieplenia budynku 108 a w Małogoszczu (ściana południowa i wschodznia)

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-22 10:59:26, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)