Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 44/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 03 kwietnia 2020 r

Zbieranie statystyk

w prawie opinii w spwozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za 2019 rok

Uchwała Nr 20/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2020 r

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Małogoszcz na 2020 rok

Uchwała Nr 19/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 3121/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania defictu bużetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Małogoszcz na 2020 rok

Uchwała Nr 3120/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej Małogoszcz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Małogoszcz na 2020 rok i lata następne

Uchwała Nr 3119/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Małogoszcz na 2020 rok

Uchwała Nr 3109/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 07 listopada 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowgo przez Gminę Małogoszcz

Uchwała Nr 3082/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za I półrocze 2019 roku

Uchwała Nr 3038/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za 2018 rok

Uchwała Nr 2988/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małogoszcz


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-08 13:23:02, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)