Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 217/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 173/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok

Uchwała Nr 173/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 149/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Małogoszcz na 2017 rok

Uchwała Nr 148/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 115/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 114/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie prognozy finansowej na lata 2017 - 2025

Uchwała Nr 113/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości spinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały Gminy Małogoszcz na 2017 rok

Uchwała Nr 83/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Małogoszcz

Uchwała Nr 71/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za I półrocze 2016 roku


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-20 11:27:54, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)