Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 2827/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za 2017 rok

Uchwała Nr 2811/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 lutego 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 2810/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 lutego 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Małogoszcz na 2018 rok

Uchwała Nr 149/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Małogoszcz na 2018 rok

Uchwała Nr 148/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wiloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2018-2027

Uchwała Nr 147/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz na 2018 rok

Uchwała Nr 217/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 173/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok

Uchwała Nr 173/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 148/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małogoszcz


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-05 12:12:56, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)