Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Małogoszcz

Zbieranie statystyk

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

Zbieranie statystyk

Lokalny Program Rewitalizacji 2007

Zbieranie statystyk

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Małogoszcz

Zbieranie statystyk

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Małogoszcz

Zbieranie statystyk

Plan Gospodarki Odpadami - Związek Ekologia

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 14:28:43, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)