Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Rozstrzygniecie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz

Zbieranie statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prestrzennego Gminy Małogoszcz

Zbieranie statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prestrzennego Miasta Małogoszcz

Zbieranie statystyk

Uchwała 6/43/11

Zbieranie statystyk

Studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zbieranie statystyk

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 08:23:47, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)