Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej160195
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach, proszę wybrać zakładkę49163
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze22489
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami22312
Oglosznie o naborze na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu20601
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej18738
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MGOK18293
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu. Wymiar czasu pracy 1/4 etatu17715
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu17348
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej17132
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych. Nauczyciel języka angielskiego17097
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Starszy referent w dziele finansowo-księgowym"16919
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""16300
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Głowny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu16071
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej16037
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej16011
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego pod nazwą "NIE dla bierności zawodowej ! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" Realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki15486
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""15244
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer"14926
Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Księgowy14489
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych14353
Kierownik Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Adm.Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowego13939
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej13400
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Windykacji należności12522
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ12465
Ogłoszenie o naborze na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Małogoszcz11993
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej11910
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym11896
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym11874
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu11395
Nabór na stanowisko specjalisty ds kadr w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Małogoszczu11386
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej10964
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach10931
REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW MGOK10832
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej10650
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami10637
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu10542
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych10534
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej10527
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu10455
Oglosznie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu10320
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Małogoszczu10191
Jednostki organizacyjne10181
Wydanie dowodu osobistego10073
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych10055
Struktura organizacyjna10034
Zarządzenie Nr 236/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 października 2005 roku.9971
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych9967
Ogłoszenie o naborze na Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu9948
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej9879

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-22 15:22:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)