Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej135650
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach, proszę wybrać zakładkę42896
Oglosznie o naborze na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu20020
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami19886
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze19040
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej18110
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MGOK17318
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu. Wymiar czasu pracy 1/4 etatu17146
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu16835
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych. Nauczyciel języka angielskiego16540
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej16530
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Głowny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu15600
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej15564
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej15499
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""13521
Kierownik Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Adm.Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowego13420
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ11916
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""11549
Ogłoszenie o naborze na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Małogoszcz11546
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym11514
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej11442
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym11425
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego pod nazwą "NIE dla bierności zawodowej ! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" Realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki11139
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu10980
Nabór na stanowisko specjalisty ds kadr w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Małogoszczu10934
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach10569
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej10475
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer"10469
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Starszy referent w dziele finansowo-księgowym"10446
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej10286
REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW MGOK10268
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej10150
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu10028
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych9998
Oglosznie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu9895
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych9690
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych9587
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej9522
Ogłoszenie o naborze na Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu9512
Jednostki organizacyjne9316
Lista Kandydatów Spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS Małogoszcz9291
Oglosznie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu8984
Lista Kandydatów Spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w MGOPS Małogoszcz8862
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu8823
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej8758
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej8740
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Małogoszczu8631
Zarządzenie Nr 236/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 października 2005 roku.8406
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych8383
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu8383

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-21 14:08:05, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)