Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej134400
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach, proszę wybrać zakładkę42402
Oglosznie o naborze na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu19987
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami19384
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze18829
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej18074
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MGOK17247
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu. Wymiar czasu pracy 1/4 etatu17101
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu16798
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych. Nauczyciel języka angielskiego16503
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej16482
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Głowny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu15571
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej15530
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej15461
Kierownik Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Adm.Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowego13371
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""13093
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ11867
Ogłoszenie o naborze na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Małogoszcz11498
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym11485
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej11411
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym11398
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""11111
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu10952
Nabór na stanowisko specjalisty ds kadr w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Małogoszczu10905
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego pod nazwą "NIE dla bierności zawodowej ! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" Realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki10697
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach10536
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej10437
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej10258
REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW MGOK10220
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej10116
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu10000
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer"9998
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Starszy referent w dziele finansowo-księgowym"9997
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych9954
Oglosznie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu9870
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych9661
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych9560
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej9495
Ogłoszenie o naborze na Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu9485
Lista Kandydatów Spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS Małogoszcz9265
Jednostki organizacyjne9236
Oglosznie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu8950
Lista Kandydatów Spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w MGOPS Małogoszcz8837
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu8795
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej8725
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej8631
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Małogoszczu8588
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu8352
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych8351
Zarządzenie Nr 236/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 października 2005 roku.8288

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-17 14:34:05, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)