Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej178834
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach, proszę wybrać zakładkę53202
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze24089
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami22655
Oglosznie o naborze na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu20894
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej19020
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MGOK18801
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu. Wymiar czasu pracy 1/4 etatu17961
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu17610
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej17383
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych. Nauczyciel języka angielskiego17365
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Starszy referent w dziele finansowo-księgowym"17336
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""16597
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Głowny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu16384
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej16301
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej16293
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego pod nazwą "NIE dla bierności zawodowej ! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" Realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki15819
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""15537
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer"15234
Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Księgowy14899
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych14786
Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR DS.KADR W SAMORZĄDOWYM CENTRUM OŚWIATY14271
Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR DS.KADR W SAMORZĄDOWYM CENTRUM OŚWIATY14238
Kierownik Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Adm.Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowego14181
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej13810
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym13159
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Windykacji należności12976
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej12800
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ12783
Ogłoszenie o naborze na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Małogoszcz12232
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej12201
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym12168
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym12132
Struktura organizacyjna11930
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu11672
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Małogoszczu11646
Nabór na stanowisko specjalisty ds kadr w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Małogoszczu11623
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. Zamówień Publicznych w Referacie Inwestycji Projektów Strukturalnych i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu11294
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej11236
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach11194
REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW MGOK11147
Wydanie dowodu osobistego11074
Statut ZGKiM11004
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami10965
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej10874
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu10861
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych10830
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej10774
Jednostki organizacyjne10749

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 14:28:43, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)