Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej175045
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach, proszę wybrać zakładkę52237
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze23835
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami22572
Oglosznie o naborze na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu20806
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej18943
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MGOK18717
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu. Wymiar czasu pracy 1/4 etatu17911
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu17537
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej17323
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych. Nauczyciel języka angielskiego17295
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Starszy referent w dziele finansowo-księgowym"17250
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""16518
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Głowny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu16302
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej16226
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej16225
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego pod nazwą "NIE dla bierności zawodowej ! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" Realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki15744
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""15455
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer"15176
Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Księgowy14830
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych14684
Kierownik Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Adm.Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowego14129
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej13736
Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR DS.KADR W SAMORZĄDOWYM CENTRUM OŚWIATY13254
Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR DS.KADR W SAMORZĄDOWYM CENTRUM OŚWIATY13158
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym13067
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Windykacji należności12879
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ12740
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej12717
Ogłoszenie o naborze na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Małogoszcz12176
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej12124
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym12102
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym12059
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu11598
Nabór na stanowisko specjalisty ds kadr w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Małogoszczu11574
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Małogoszczu11552
Struktura organizacyjna11552
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej11172
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach11124
REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW MGOK11090
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami10893
Wydanie dowodu osobistego10858
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej10813
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu10785
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych10760
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej10720
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu10678
Jednostki organizacyjne10647
Statut ZGKiM10635

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-27 15:02:06, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)