Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej153835
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach, proszę wybrać zakładkę47870
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami22144
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze21717
Oglosznie o naborze na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu20490
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej18636
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MGOK18087
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu. Wymiar czasu pracy 1/4 etatu17618
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu17254
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej17043
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych. Nauczyciel języka angielskiego16992
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Starszy referent w dziele finansowo-księgowym"16784
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""16172
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Głowny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu15984
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej15957
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej15929
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego pod nazwą "NIE dla bierności zawodowej ! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" Realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki15348
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""15104
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer"14786
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych14200
Kierownik Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Adm.Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowego13854
Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Księgowy13653
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej12574
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ12374
Ogłoszenie o naborze na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Małogoszcz11906
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej11811
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym11802
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym11800
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Windykacji należności11514
Nabór na stanowisko specjalisty ds kadr w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Małogoszczu11306
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu11298
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej10869
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach10845
REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW MGOK10731
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej10576
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych10454
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej10446
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu10364
Oglosznie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu10242
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu10112
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych9986
Jednostki organizacyjne9980
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych9898
Ogłoszenie o naborze na Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu9867
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej9809
Wydanie dowodu osobistego9745
Zarządzenie Nr 236/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 października 2005 roku.9706
Lista kandydatów na stanowisko pracy Głowny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu9678
Lista Kandydatów Spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS Małogoszcz9644
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami9603

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 08:23:47, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)