Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej157212
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach, proszę wybrać zakładkę48554
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami22257
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze22178
Oglosznie o naborze na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu20554
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej18695
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MGOK18202
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu. Wymiar czasu pracy 1/4 etatu17670
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu17302
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej17088
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych. Nauczyciel języka angielskiego17052
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Starszy referent w dziele finansowo-księgowym"16857
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""16245
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Głowny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu16029
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej15998
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej15968
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego pod nazwą "NIE dla bierności zawodowej ! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" Realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki15423
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""15189
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer"14862
Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Księgowy14419
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych14281
Kierownik Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Adm.Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowego13898
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej13316
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Windykacji należności12442
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ12428
Ogłoszenie o naborze na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Małogoszcz11951
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej11858
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym11850
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym11838
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu11347
Nabór na stanowisko specjalisty ds kadr w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Małogoszczu11345
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej10917
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach10890
REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW MGOK10785
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej10618
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych10497
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu10491
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej10487
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu10410
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami10370
Oglosznie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu10279
Jednostki organizacyjne10078
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych10023
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych9935
Ogłoszenie o naborze na Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Małogoszczu9908
Wydanie dowodu osobistego9904
Zarządzenie Nr 236/05 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 października 2005 roku.9860
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej9849
Struktura organizacyjna9783
Lista kandydatów na stanowisko pracy Głowny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu9728

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-23 13:25:13, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)