Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 lutego 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zwołania zebrań mieszkańców jednostek pomocniczych gminy Małogoszcz w sołectwach: Lipnica, Mieronice, Rembieszyce, Wola Tesserowa, Wygnanów, Złotniki, Żarczyce Duże, Żarczyce Małe

Zarządzenie Nr 29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 lutego 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zwołania zebrań mieszkańców jednostek pomocniczych gminy Małogoszcz: Osiedle Nr 1, Osiedle Nr 2 w Małogoszczu i sołectwa: Bocheniec, Karsznice, Kozłów, Henryków, Ludwinów, Lasochów, Leśnica, Mniszek, Wiśnicz, Wrzosówka, Zakrucze

Zarządzenie Nr 28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 lutego 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017

Zarządzenie Nr 27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 lutego 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 lutego 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania na wybór w drodze konkursu koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 25.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 lutego 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 24.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 lutego 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie upoważnienia pracownika do wykonania czynności rejestracji rół i uprawnień użytkowników w aplikacji ŹRÓDŁO.

Zarządzenie Nr 23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 lutego 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie upoważnienia użytkownika Rejestru Dowodów Osobistych prowadzonego w aplikacji ŹRÓDŁO, do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 22.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 lutego 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie upoważnienia użytkownika Rejestru PESEL prowadzonego w aplikacji ŹRÓDŁO, do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 21.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 lutego 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie upoważnienia użytkowników Rejestru Stanu Cywilnego prowadzonego w aplikacji ŹRÓDŁO, do przetwarzania danych osobowych

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-08 15:00:09, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)