Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 kwietnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczjnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 kwiatnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 marca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 marca 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia postępowania  oceny formalnej wniosków złożonych o udzielenie z budżetu Gminy Małogoszcz w 2015 r. dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 marca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji do spraw zniszcenia druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-08 15:00:09, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)