Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie publicznego gimnazjum

Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie publicznego gimnazjum

Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie publicznego gimnazjum

Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora

Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Wandzie Bodzioch stanowiska w Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kozłowie

Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Małogoszcz w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych a czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-26 15:32:07, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)