Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 7/63/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany uchwały Nr 4/26/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 7/62/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Ikona statystyk
w spawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 9/73/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta

Uchwała Nr 7/61/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Uchwała Nr 7/60/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

Uchwała Nr 7/59/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała Nr 7/58/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015 -2025

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)