Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Składy Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

Zbieranie statystyk

Komunikaty multimedialne PKW dotyczące wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - 25 października 2015 roku

Zbieranie statystyk

Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 października 2015 roku

Zbieranie statystyk
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 października 2015 roku

Zbieranie statystyk
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 października 2015 roku

Zbieranie statystyk
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 października 2015 roku

Zbieranie statystyk
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Losowanie do składów osobowych komisjii wyborczych Nr 1,3,5,6

Zbieranie statystyk

Informacja o sposobie zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk

Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 września 2015 roku

Zbieranie statystyk
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacje dla wyborcy

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 08:23:47, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)