Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/77/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Uchwała Nr 9/76/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r

Ikona statystyk
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dal zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 9/75/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r

Ikona statystyk
w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr 9/74/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r

Ikona statystyk
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych

Uchwała Nr 9/73/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r

Ikona statystyk
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2016 rok

Uchwała Nr 9/72/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Nr 9/71/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016

Uchwała Nr 9/70/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała Nr 9/69/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2025

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)