Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie przydzielenia godzin na zajęcia wyrównawcze z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2016 roku

Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18 stycznia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.

Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18 stycznia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz na rok  2016


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-08 15:00:09, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)