Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 lutego 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjncych w zakresie publicznego gimnazjum

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 lutego 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 lutego 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustaleni ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 lutego 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 8 lutego 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania przekazywania, wykoryzstywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Małogoszcz dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 8 lutego 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050.19.2013 z dnia 15 marca 2013

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 8 lutego 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza nr 221/09 z dnia 12 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 2 lutego 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz

Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 2 lutego 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2016 rok

Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 stycznia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-08 15:00:09, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)