Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 lipca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia Pani Oldze Muszyńskiej stanowiska wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotnikach

Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 lipca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Krzysztofowi Dutkiewicz stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 lipca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia postępowania oceny formalnej wniosków złozonych o udzielenie z budżetu Gminy Małogoszcz w 2016 r. dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 13 lipca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Giminy Małogoszcz przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 lipca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania składu osobowego, członków Komitetu Rewitalizacji stanowiącego forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach przygotowania, prowadzenia i oceny "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024"

Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 czerwca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 czerwca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do organów samorządu terytorialnego.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-08 15:00:09, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)