Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 14/132/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie powolania przedstawicieli Rady Miejskiej w Małogoszczu jako składu osobowego "Komitetu Rewitalizacji"

Uchwała Nr 14/131/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

wsprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr 14/130/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Uchwała Nr 14/129/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 14/128/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gpospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 14/127/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie szcegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 14/126/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 14/125/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomośi, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 14/124/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Jędrzejów

Uchwała Nr 14/123/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2015 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 09:30:53, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)