Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 października 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 października 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 października 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 4 października 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie odwołania Pona Marka Paździora ze stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i MIeszkaniowej w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 października 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji dodatkowych zajęć w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 października 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza za osiągnięcia edukacyjne i sportowe dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i Liceum Ogólnokształcącego z terenu gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 września 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 września 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 września 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wielolentniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2025

Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 września 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji dodatkowych zajęć w zakresie szkoły podstawowej


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-08 15:00:09, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)