Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 listopada 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 listopada 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 listopada 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie publicznego gimnazjum

Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 listopada 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć logopedii w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 listopada 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie publicznego gimnazjum

Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 listopada 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie utalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 listopada 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18 listopada 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 listopada 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 listopada 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2017 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-08 15:00:09, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)