Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 23/241/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 23/240/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady MIejskiej w Małogoszczu na rok 2018

Uchwała Nr 23/239/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2018

Uchwała Nr 23/238/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Uchwała Nr 23/237/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomoności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2017

Uchwała Nr 23/236/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

Uchwała Nr 23/234/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

ZMIANA NR 4 STUDIUM UCHWALONA - 12.2017

Uchwała Nr 23/235/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany statutu gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 23/233/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

zmieniająca Uchwałę Nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz ,obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 23/231/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)