Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 06 lutego 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 05 lutego 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31 stycznia 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 stycznia 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 stycznia 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu zadministracji rządowej na rok 2018

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 stycznia 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz na rok 2018

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 stycznia 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 05 stycznia 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Małogoszcz w 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 03 stycznia 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania d publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do oddania w najem


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-08 15:00:09, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)