Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23 marca 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu do załatwienia spraw i wydawania decyzji wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 marca 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz z dnia 19 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 marca 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 2 marca 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert p,n. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Małogoszcz w 2018 roku "

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 lutego 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 15/2016

Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 lutego 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 lutego 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 lutego 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 lutego 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 lutego 2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolengo prowadzonych przez Gminę Małogoszcz


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-08 15:00:09, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)