Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 28/279/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały ustalającej wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 28/278/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Uchwała Nr 28/277/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów zlkoholowych i narkomanii na rok 2018

Uchwała Nr 28/276/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie odwołania Skrabnika Miasta i Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 28/275/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr 28/274/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

Uchwała Nr 28/273/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzelenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce

Uchwała Nr 28/272/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 28/271/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wpprowadzenia zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr 28/270/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2027


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)