Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18.09.2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE O OBWODACH

Zbieranie statystyk

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Zbieranie statystyk

wyjaśnienia dot. rejestru wyborców

Zbieranie statystyk

SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

PLAN DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MAŁOGOSZCZU 2018 r.

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 10 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 sierpnia 2018 o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 11:30:38, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)