Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 01.10.2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza za osiągnięcia edukacyjne i sportowe dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i Liceum Ogólnokształcącego z terenu gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28.09.2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28.09.2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21.09.2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21.09.2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych oraz indywidualnego nauczania w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18.09.2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14.09.2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21.09.2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie pełnomocnictw do głosowania dla wyborcy niepełnosprawnego

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18.09.2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14.09.2018 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-26 15:32:07, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)