Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 r.

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2019 rok

Uchwała Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr III/8/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Uchwała Nr III/7/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr III/6/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie FInansowej Gminy na lata 2018-2027


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)