Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 07 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie szcegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szcegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania

Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 07 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia GMinnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Uchwała Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 07 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2019 .

Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 07 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2019

Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 07 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej: 1. przystąpienia Gminy Małogoszcz do tworzonej Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia "ZIemia Jędrzejowska - GRYF" 2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Janowi Głogowskiemu Burmistrzowi MIasta i Gminy Małogoszcz do pełnego reprezentowania Gminy Małogoszcz w Lokalnej Grupie Działania - Stowarzyszeniu "Ziwmia Jędrzejowska - GRYF".

Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 07 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Małogoszcz do Stowarzyszenia Świetokrzyska Rybacka Grupa Działania.

Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 07 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystapienia Gminy Małogoszcz do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka "Jęrzejowska Ryba" oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 07 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kozłowie

Uchwała Nr V/25/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 07 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filjalnej z klasami I-III oraz odziału "0" w Leśnicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Małogoszczu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu

Uchwała Nr V/23/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 07 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)