Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Szkoły Filialnej z klasami  I-III oraz odziałuy "0" w Lesnicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Małogoszczu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu

Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowdzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia Zespołu Placówek Oswiatowych w Kozłowie

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wypłaty członkom Ochotniczych Straży Pożarnych ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2019

Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)