Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Branżowej I Stopnia w Małogoszczu

Uchwała Nr IX/70/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zamiru połączenia Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu i Domu Kultury w Małogoszczu w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Małogoszczu

Uchwała Nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małogoszcz na lata 2019-2027"

Uchwała Nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr IX/66/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027

Uchwała Nr IX/64/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2018 rok

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie absolutorium dla Burmistrza i Gminy Małogoszcz z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)