Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr O.101.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 1.10.2019 r

Zbieranie statystyk

w sprawie pełnomocnictw do głosowania dla wyborcy niepełnosprawnego

Składy Obwodowych Komisji wyborczych 2019

Zbieranie statystyk

Zarządzenie nr 166.2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 165.2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wybranych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pierwsze posiedzenie OKW

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 2 września 2019 r

Zbieranie statystyk

Granice obwodów głosowania

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie dodatkowych zgloszeń i losowania

Postanowienie NR 161/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III

Zbieranie statystyk

w sprawie podziału Miasta i Gminy Małogoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr O.79.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 13.08.2019 r

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-05 12:12:56, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)