Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 90.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia cwiczenia obronnego

Zarządzenie nr 89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej od roku szkolnego 2019/2020

Zarządzenie nr O.88.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30.08.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr O.87.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30.08.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr O.86.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29.08.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.85.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29.08.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie przedskola publicznego

Zarządzenie nr O.84.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29.08.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz dodatkowych godzin dla nauczyciela wspomagającego w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.83.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29.08.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych. dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć wyrównawczych, indywidualnych zajęć edukacyjnych oraz zespolonych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.82.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29.08.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.81.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22.08.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz w wyborach do Sejmu Reczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-22 10:59:26, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)