Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in.  teren górniczy "Małogoszcz" i teren górniczy "Głuchowiec II"

Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy "Małogoszcz" i teren górniczy "Głuchowiec II"

Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia regulaminu kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ubiegajacych się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz

Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz

Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz

Uchwała Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz

Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu w 4-letnie Liceum Ogólnokształcace im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu i Publicznego Gimnazjum w Złotnikach

Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-03 14:20:59, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)