Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 120.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, szkoły odziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego relizację rocznego przygotowania przedszkolengo lub obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 117.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 116.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Zarządzenie nr 112.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania dodatkowej komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr O.119.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 06.11.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej

Zarządzenie nr O.118.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 06.11.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie przedzielenia godzin na zajęcia dodatkowe w Liceum Ogólnokształcocym w Małogoszczu

Zarządzenie nr O.115.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30.10.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr O.114.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30.10.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr O.113.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22.10.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia zasad i stawek odpłatności za pracę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli kontraktowych na stopień nauczycieli mianowanych

Zarządzenie nr O.111.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22.10.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w zakresie szkoły podstawowej


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-22 10:59:26, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)