Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2020

Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/105/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2019

Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-03 14:20:59, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)