Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

Uchwała Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr XIV/115/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego

Uchwała Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2020

Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30.12.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małogoszcz na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/112/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)