Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr O.20.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 06.03.2020 r

Zbieranie statystyk

w sprawie udzielenia ceny nieruchomości stnowiącej własność Gminy Małogoszcz

Zarządzenie nr O.17.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26.02.2020 r

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania na wybór w drodze konkursu koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą: Zagospodarowanie zieleni na rynku - placu Kościuszki w Małogoszczu

Zarządzenie nr O.16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20.02.2020 r

Zbieranie statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie nr O.15.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19.02.2020 r

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie nr O.14.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14.02.2020 r

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników owartego konkursu ofert p.n. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Małogoszcz w 2020 roku"

Zarządzenie nr O.12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31.01.2020 r

Zbieranie statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie nr O.11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31.01.2020 r

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-27 15:02:06, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)