Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XV/131/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzacym jest Gmina Małogoszcz

Uchwała Nr XV/130/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierajacej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz

Uchwała Nr XV/129/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małogoszcz na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XV/128/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Małogoszcz w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XV/127/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2020

Uchwała Nr XV/126/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla obszaru miasta i gminy Małogoszcz na rok 2020

Uchwała Nr XV/125/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2020.

Uchwała Nr XV/124/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2020

Uchwała Nr XV/123/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miescowego

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Małogoszcza, na cele niezwiazane z budową, brzebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-03 14:20:59, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)