Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XVI/140/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administaracyjnego

Uchwała Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w Statucie Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr XVI/135/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta i gminy Małogoszcz

Uchwała Nr XVI/134/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

Uchwała Nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/132/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2028


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)