Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XVII/149/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr XVII/148/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m in. teren górniczy "Małogoszcz" i teren górniczy "Głuchowiec II" , na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica , na obszarze gminy Małogoszcz

Uchwała Nr XVII/147/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie [pzostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała Nr XVII/146/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczególnych

Uchwała Nr XVII/145/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki Rabki-Zdrój w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego-wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej".

Uchwała Nr XVII/144/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zawarcia porozumienia o współnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XVII/143/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

Uchwała Nr XVII/142/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2028


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-03 14:20:59, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)